|  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  

ALLMÄNT

Det är viktigt att byta oljan regelbundet enligt bilens instruktionsbok. Motorn måste ha ny olja enligt serviceintervallet som står i din instruktionsbok för att den ska bibehålla sina smörjegenskaper.

OBS

Oljorna är märkta med datum, det är ej sista giltighetsdatum utan datumet när oljorna är producerade.
Oljorna vi säljer är oftast  1-3 månader gamla efter produktionsdatum.
Alla oljor är förvarade i kontrollerad miljö och det finns ingen fara att använda en olja som är något år gammal om du vill köpa mer olja till ditt nästa byte.

VISKOSITET

För att motorolja ska kunna utföra sin huvudsakliga funktion - smörjning - måste viskositet (ett mått för oljans tjocklek eller flödesmotstånd) klara av motorns temperaturförhållanden. Oljan blir tunnare när den blir varm och tjockare när den kyls ner. Därför är det mycket viktigt att välja en viskositet som passar temperaturförhållandena. Ju tunnare olja (lägre siffra) desto större bränslebesparing och desto bättre kallstarts egenskaper.

Använder du bilen exempelvis mest under sommar halvåret kan det passa bättre med en 5w-40, 5w-50 eller
10w-60 om din motor tillåter det (titta i instruktionsboken), används bilen året runt passar det bättre med en 0w-30 eller en 0w-40 olja. W står för vinter och ger den viskositeten när det är kallt

KLASSNING AV OLJAN

API-systemet - en amerikansk standard för smörjmedelskvalitet

API systemet använder alfabetet för att beskriva oljekvaliteten. För motorolja gäller att API S syftar till bensinmotorer och API C syftar till dieselmotorer. Efter följer en bokstav som ger kvalitetsnivån. För bensinmotorer är den nu högsta kvaliteten API SM och för dieselmotorer API CF. Du kan alltid välja en högre oljespecifikation än vad instruktionsboken säger. ACEA-systemet

Systemet används för att klassa motoroljor efter dess kvalitet. Står det i instruktionsboken att en A1/B1-olja ska användas är det möjligt att använda en A3/B3/B4-olja eller A5/B5.
En ACEA A5/B5 - liksom en A3/B3/B4-olja är unik och kan inte ersättas av annan oljekvalitet.
C3-oljor är Top Tier lägre SAPS-värden. De är konstruerade för användning i högpresterande bensin- och lätta dieselmotorer där avancerade efterbehandlingssystem som dieselpartikelfilter (DPF) och trevägskatalysator (TWC) används.
Bilmärkes specifikationer

Vissa bilfabrikanter har egna system ill exempel VW, BMW och Ford.

SÅ HÄR VÄLJER DU OLJA TILL DIN BIL

  1. Studera bilens instruktionsbok för att finna vilken specifikation oljan ska uppfylla, ACEA xx, API xx alternativt din biltillverkares egen kvalitets specifikation. Kontrollera också om det finns några begränsningar i viskositet enligt SAE systemet.

  2. Eller gå in på oljetillverkarens sida för att få rätt rekommendation.

    Eller
    Skicka ett mail med ditt regstreringsnummer eller vilken bil du har årsmodell och motor.