|  
  |  
  |  
  |  

ALLMÄNT

Det är viktigt att byta oljan regelbundet enligt bilens instruktionsbok. Motorn måste ha ny olja enligt serviceintervallet som står i din instruktionsbok för att den ska bibehålla sina smörjegenskaper.

OBS

Oljorna är märkta med datum, det är ej sista giltighetsdatum utan datumet när oljorna är producerade.
Oljorna vi säljer är oftast  1-3 månader gamla efter produktionsdatum.
Alla oljor är förvarade i kontrollerad miljö och det finns ingen fara att använda en olja som är något år gammal om du vill köpa mer olja till ditt nästa byte.

VISKOSITET

För att motorolja ska kunna utföra sin huvudsakliga funktion - smörjning - måste viskositet (ett mått för oljans tjocklek eller flödesmotstånd) klara av motorns temperaturförhållanden. Oljan blir tunnare när den blir varm och tjockare när den kyls ner. Därför är det mycket viktigt att välja en viskositet som passar temperaturförhållandena. Ju tunnare olja (lägre siffra) desto större bränslebesparing och desto bättre kallstarts egenskaper.

Använder du bilen exempelvis mest under sommar halvåret kan det passa bättre med en 5w-40, 5w-50 eller
10w-60 om din motor tillåter det (titta i instruktionsboken), används bilen året runt passar det bättre med en 0w-30 eller en 0w-40 olja. W står för vinter och ger den viskositeten när det är kallt

KLASSNING AV OLJAN

API-systemet - en amerikansk standard för smörjmedelskvalitet

API systemet använder alfabetet för att beskriva oljekvaliteten. För motorolja gäller att API S syftar till bensinmotorer och API C syftar till dieselmotorer. Efter följer en bokstav som ger kvalitetsnivån. För bensinmotorer är den nu högsta kvaliteten API SM och för dieselmotorer API CF. Du kan alltid välja en högre oljespecifikation än vad instruktionsboken säger. ACEA-systemet

Systemet används för att klassa motoroljor efter dess kvalitet. Står det i instruktionsboken att en A1/B1-olja ska användas är det möjligt att använda en A3/B3/B4-olja eller A5/B5.
En ACEA A5/B5 - liksom en A3/B3/B4-olja är unik och kan inte ersättas av annan oljekvalitet.
C3-oljor är Top Tier lägre SAPS-värden. De är konstruerade för användning i högpresterande bensin- och lätta dieselmotorer där avancerade efterbehandlingssystem som dieselpartikelfilter (DPF) och trevägskatalysator (TWC) används.
Bilmärkes specifikationer

Vissa bilfabrikanter har egna system ill exempel VW, BMW och Ford.

SÅ HÄR VÄLJER DU OLJA TILL DIN BIL

 1. Studera bilens instruktionsbok för att finna vilken specifikation oljan ska uppfylla, ACEA xx, API xx alternativt din biltillverkares egen kvalitets specifikation. Kontrollera också om det finns några begränsningar i viskositet enligt SAE systemet.

 2. Eller gå in på oljetillverkarens sida för att få rätt rekommendation.

  Eller
  Skicka ett mail med ditt regstreringsnummer eller vilken bil du har, årsmodell och vilken motor.  

   

  Varför behöver man byta olja

  Motorolja åldras inte så länge den är oanvänd i förpackningen. Så snart du börjar använda den i motorn påbörjas en gradvis försämring av oljan (oxidation, viskositetsförändring, slambildning, bränsleutspädning med mera) vilket motiverar regelbundna oljebyten.

  Det kan till och med vara så att vissa oönskade restprodukter bildas i större utsträckning om du kör lite än om du kör flera tusen mil per år. Ta därför för vana att byta oljan en gång om året, oavsett körsträcka.

  Vissa motoroljor är mer resistenta mot exempelvis "black sludge" och viskositetsförändringar men om oljan kallas syntetisk eller ej har för det mesta ingen betydelse.

  Motoroljans fem uppgifter

  Att oljan smörjer motorn har nog de flesta förstått. Men oljan har fler viktiga uppgifter i motorn. Fem stycken, för att vara noggrann:

  1)      Smörja motorn

  2)      Kyla motorn. En väldigt viktig uppgift.

  3)      Rengöra motorn. Smutsen löses upp.

  4)      Rostskydda motorn. Viktigt vid stillestånd.

  5)      Täta motorn. Vid kolvringar och packningar.

   Oljestickan berättar något viktigt

  När du drar upp oljestickan ur motorn ska du torka av den med en trasa och sedan stoppa ner stickan igen. Dra återigen upp oljestickan och titta efter de markeringar som visar övre och undre nivå på oljan.

  Förhoppningsvis ligger nivån där den ska men om oljan inte når upp till mer än nedre gränsen (eller kanske under) bör du fylla på mer olja. Hur mycket mer olja är inte lätt att avgöra, det skiljer sig mellan olika motorer. Men börja med en halv liter motorolja, skruva tillbaka oljepåfyllningslocket och starta motorn. Kontrollera nivån igen med oljestickan.

  Gyllengul olja = oljan är nyligen bytt. Gratulerar!

  Svart olja = sot och annan smuts för förbränningen är upplöst och hålls flytande i oljan. Precis som det ska vara och inget att oroa sig över.

  Ljusbrun olja = Oljan är uppblandad med vatten – inte bra! Det kan vara kondens, men mera troligt är att kylvatten läcker in. Om motorn förbrukar kylarvatten är det dags för ett besök hos verkstaden.

  Brunt skum runt oljestickan och i oljepåfyllningslocket = kondens (vatten) har samlats i oljan. Oftast ett resultat av korta körningar där oljan aldrig hinner bli riktigt varm och koka bort vattnet. Ingen fara i små mängder, kör varmt så blir blir oljan svart igen.

  För låg nivå = Fyll på olja, en halvliter i taget. Motorn bör ha stått stilla i helst tio minuter innan man kollar nivån, eftersom det tar en stund för oljan uppe vid topplocket att rinna tillbaka i oljetråget (där nivån mäts).

  För hög nivå = Kan bero oförbränd bensin som tryckts förbi slitna kolvringar och samlats i oljetråget. Kraftigt slitage är ganska osannolikt på nyare motorer. Sannolikt har du eller verkstaden fyllt på för mycket olja. Kan i värsta fall leda till läckage vid till exempel vevaxeltätningarna.